Kildekrogen er en sommerhus udstykning i Hornbæk, med 33 parceller udstykket i 1958, omhandlende Kildekrogen 2 – Kildevænget 1 til 11 – Barken Margrethes vej 3 til 28

Kildevænget og Barken Margrethes vej er grusbelagte, og derfor uegnede til hurtig kørsel. Der er fartbegrænsning på begge veje, som er sat til 15 km/t.
Støvgenerne ved for hurtig kørsel er enorme. Vi oplever biler, havemøbler, vinduer, og alt andet der står udendørs bliver stærkt støvet hver sommer.
Kig i bakspejlet, og hvis det støver, kører du for stærkt.

Tilbage i 50’erne, var der store vådområder på egnen, som mindre vandløb hjalp til at blive afvandet i deres løb til Pandehave Å. Man kan forestille sig, at en kilde i området havde sit udspring i området og at navnet Kildekrogen kan have en forbindelse til dette. Det kunne navne som Kildevænget og Kildevej  i området også tyde på.