Kategorier
Krybende insekter Myrekryb

Termitter

Termitter er en gruppe af sociale insekter, der hører under ordenen Isoptera. Termitter lever mest af dødt plantemateriale i form af træ, blade og jord. Omkring 10% af termitarterne er skadedyr med stor økonomisk betydning.

Skydiving

Kategorier
Myrekryb

Myrerne og mennesket

Menneskets fascination af myrerne skyldes bl.a., at vi ligner hinanden på mange punkter. Vi er organiseret i sociale samfund med samarbejde, arbejdsdeling, landbrug samt brug af soldater og slaver, og myrerne og mennesket kan karakteriseres som de mest succesrige af alle dyregrupper.

Myreflittig er et udtryk, der bruges, når man skal beskrive en arbejdsom person på en positiv måde. Tissemyre